RODO

Drogi Kliencie,

Dziękujemy Ci za dotychczasowe zaufanie, którym obdarzyłeś nasz serwis. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma KREO Karolina Dula mieszcząca się przy ul. Ostrowieckiej 5, 27-200 Starachowice, NIP: 657-265-80-11 (dalej „Administrator” lub „My”). Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: biuro@kreo-market.pl.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta. Dane mogliśmy również pozyskać od Ciebie, poprzez Twoją wolę uczestniczenia w kampaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;
• dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów;
• obsługi reklamacji oraz zwrotów;
• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:
• prowadzenie działań marketingowych, aby zainteresować Cię własnymi usługami naszego serwisu, oraz zaproponować Ci nowości z naszej oferty;
• zapewnienie usług płatniczych; windykacja należności;
• prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
• zapobieganie naruszeń praw autorskich (np. znak wodny zawierający Twoje dane);
• zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
• założenia i utrzymywania Twojego konta w naszym serwisie;
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji akcji promocyjnych i konkursów;
• wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera.

Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:
• bezpośredni kontakt z Tobą;
• informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia; informowanie Cię o wysyłce zamówienia;
• informowanie Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu;
• informowanie Cię o produktach, które mogą Cię zainteresować.

W tym celu będziemy potrzebować Twój email, adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu.

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
• prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania;
• prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwy – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie;
• prawo do ich przenoszenia;
• prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Udostępnienie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
• zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom; statystycznych i archiwizacyjnych.

2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

4. Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Pozycjonowanie stron w Google Wild Moose & specjalist SEO Adam Grabowski